Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jeruzsálemi magyar rovásos lelet

Jeruzsálemi magyar lelet

Ezt a töredékes leletet egy bibliai honlapon találni. Érdekes cikk, de a töredéken egyetlen utalást sem találni a magyarázó szöveg alátámasztására. ( A cikk címe: Sába királyának követe Júdeában) Jeruzsálemben találták ásatások során, állítólag 2009-ben. Kr. e 600-ra becsülték a korát. Ez az asszír hódítások ideje, és a szélén férfiak vannak asszír öltözetben.

A kutatók dél-arábiai szabeus írásnak nevezték.

A korával és az írás elnevezésével egyet lehet érteni.

 

Az írás haboshoni - magyar rovásírás. A Sábai kőtábla ezzel az írással készült.

A töredékes sorok jól érthető magyar nyelven szólalnak meg.

A magánhangzók többször is vonallal vannak jelölve. A mai magyar vidékies stílusban jól olvasható és jól érthető. Jobbról-balra olvassuk minden sorát, és fentről lefele. 1-13-as sorig.

Ez egy írásbeli bizonyíték, hogy Kr. elött 600 táján Jeruzsálemben magyar nyelven írtak, beszéltek, és olvastak. A divat az asszír viselet volt.

A leleten Jeruzsálem nevét Sálemnek nevezik.

 

salem.jpg

Feldarabolva az irás a jó olvashatóság segítésére, jobbról balra olvassuk. 

 

salem-1.jpg

1, ...ÍR ALI MAZSaRI...  Ma így mondjuk: ...Magyar Ali ír...

 

salem-2.jpg

 2, ...TI...ÁRI uRa LaKRa D..I..Kő i SáLeMI... Ma így mondjuk: ..Ti...Árja ura lakra (a Jeru)Sálemi...

 

salem-3.jpg

 3, ...IK...KíSéRI BeNne IGÉT TI DIKTál KI BeSZé(l)... Ma így mondjuk:  ...ik kíséri benne. Az igéket diktálja aki beszél...

 

salem-4.jpg

 4,...éKeM eDoMI(úr)aK eNyi Kö(vet) MIRi URAMaT uRI... Ma így mondjuk: ...ékem. Edomi urak ennyi követ mérnek. Uramat uri...

 

salem-5.jpg

 5,...éLeT AKaR ÉKeD Kő LIPKe NIPNeK... Ma így mondjuk: ...élet(et) akar. Ékeden a kövön lépkednek a népek...

 

salem-6.jpg

 6,...eMeL AI SáBAI DIAR HÁZ az KáRMEL... Ma így mondjuk: ...Sábai Ai emel( a következő régies szó szavát nem értem=) Diar-ház  (az) Kármel... (ilyen hegy van most is)...

 

salem-7.jpg

 7,...KI ABASI SZóNoKI ALúR NIÁRI... Ma így mondjuk: ...ik. Abasi Szónok alúr, nyári...

 

salem-8.jpg

8,...éPíR IA=(jó) iRGaLMI úR éKeKkeL IZ... Ma így mondjuk: ... ép ír. Jó irgalmas úr ékekkel iz....

 

salem-9.jpg

 9,...RIT LAKRa-I-R-URAM Ta Ra ÉKeD AI... Ma így mondjuk: ...rit. Lakra ír uram, ta(laj)ra éked, AI (ez egy név)...

 

salem-10.jpg

 

 10,...R. BÉLKő ÉKeD ALITA ÖNTI... Ma így mondjuk:...r. Bélkő éked Alita önti...( Alita korabeli név, mint az Ai.)

salem-11.jpg

 

 11,...L. ÍMe úRi (él)eTeME úR MÉN a HÁZ uRa. I A L... Ma így mondjuk: ...l...íme úri életemet. Úr-Mén a ház ura...

 

salem-12.jpg

 

 12,...MaZAz KŐ úRI SZeMuR-Ra ÉL... Ma így mondjuk: ...magyar kő(=ország) Szemura él...

salem-13.jpg

13, ...éLNI Kő MI HÁZBA IB MIN... Ma így mondjuk: ...élni a kő házba (ib= ) hív minket...

Sajnos ennyi a töredékek értelme, de bizonyítottuk, mind a 13 sora magyarul van, és legalább 2600 éves Jeruzsálemi lelet. Ami fiatalnak számít a 14000 éves, már előzőleg e honlapon közölt magyar rovásírással írt leletek mellett. Jezuzsálemben magyarok is éltek, és még nem folytották el a magyar nyelvet. Ne csodálkozzunk, a mai megszállt magyar területeken nem üldözik a magyart és a magyar nyelvet? Itt Európa közepén?

Forrás:

Kissúrék forditása